Osvětlení a jeho realizace v interiéru


Realizace svÄ›tel v interiéru není vůbec snadná záležitost. Aby bylo každé místo v bytÄ› optimálnÄ› osvÄ›tleno dle jeho využití, je instalace svÄ›tel zcela individuální záležitostí. Mnohdy ale víme, jakého efektu chceme dosáhnout, jenže nevíme, jaká cesta k tomu vede. V tomto případÄ› je dobré obrátit se na odborníky. OsvÄ›tlení by mÄ›lo být příjemné, plnit správnÄ› svůj úÄel, a navodit tu správnou atmosféru. Každý máme o osvÄ›tlování trochu jiné pÅ™edstavy a nároky. OsvÄ›tlení by ale vždy mÄ›lo být v souladu s urÄitými základními pravidly, která vznikají na základÄ› poznatků o působení barev a svÄ›tla.

Výběr těch správných osvětlovacích řešení

V každém interiéru jsou různé zóny, urÄené a pÅ™izpůsobené k provádÄ›ní různých Äinností nebo prací. OsvÄ›tlení jednotlivých zón bývá odliÅ¡né, podle funkÄního uspořádání bytu. Důležité je dosažení správného a vhodného pomÄ›ru mezi svÄ›tlem přímým a svÄ›tlem rozptýleným. Lokální svítidla pak osvÄ›tlují urÄité vybrané Äásti. Jen pak je v interiéru navozena vždy příjemná atmosféra, podle konkrétní situace.