Deset pravidel úspěšného prodeje

Pokud podnikáte, velmi důležitá je práce s lidmi, kterou si musíte dokonale osvojit. Na toto téma bylo napsáno mnoho knih, které užívají složité terminologie, přitom úspěch jednání s člověkem je založen na několika pravidlech, které rozhodně platí napříč všemi odvětvími.

pánský butik


1.      Lidé následují toho, komu důvěřují – toto pravidlo platí v osobním životě i v byznysu. Vzbuzujte důvěru.


2.      Lidé se rádi spojují s dalšími, kteří mají stejné názory – využívejte pochval a pozitivních připomínek, dejte druhým vědět, že Vaši zákazníci jsou spokojeni.


3.      Lidé reagují na časovou tíseň – pokud nabídnete skvělou cenovou nabídku, nezapomeňte na termín do kdy. Získáte větší ohlas na daný produkt.


4.      Lidé snadno ztrácí svůj pocit identity – lidé tápou po jistotách, někdy to mohou podpořit i zdánlivě banální situace, proto je vhodné udržet určitý standard, například to je důvod, proč ty nejúspěšnější firmy mají už celá desetiletí stejná loga a firemní kulturu.


5.      Lidé jsou zaměřeni na sebe – to znamená, že je jim jedno co nabízíte, pokud to nevysvětlíte jejich jazykem a co z toho budou mít oni.


6.      Lidé prohlížejí a nečtou – proto při propagaci buďte slovně minimalističtí, o to více efektivní, co se týče designu.


7.      Lidé nevěří na dokonalost – pokud odhalíte nějakou nepatrnou vadu, získáte mnohem větší důvěryhodnost, než kdybyste se holedbali bezchybností.


8.      Lidé řeší stejné situace – peníze, zdraví, láska, sex, přátelství, úspěch. To jsou top oblasti, kde chceme mít úspěch. Ukažte lidem, jak pomoci Vašeho produktu dosáhnou tohoto cíle.


9.      Lidé chtějí jednoduché návody – lidé se neradi rozhodují. Proto platí, že než desítka produktů, snáze zapůsobí několik „balíčků“, které zjednoduší výběr.

peníze v pc
Lidé mají rádi pocit důležitosti
– lidé ocení, pokud o ně projevujete zájem i po uzavření obchodu. Proto si je hýčkejte.


Nezařazené