Dálkové studium: jak na něj

První otázkou, kterou byste si měli zodpovědět, je „PROČ?“. Co vám nebo vašemu dítěti může studium na dálku dát navíc ve srovnání s chozením na školu v místě bydliště? U dětí o možnost dálkového studia žádají obvykle rodiče, kteří se často stěhují nebo pobývají v místě daleko od nejbližší školy. Je potřeba myslet na to, že dálkové studium se liší od učení doma nebo od individuálního studijního plánu. Při učení na dálku dítě obvykle dostává zadané stejné úkoly a učí se ze stejných učebnic, jako jeho vrstevníci ve třídě.
okusování pastelky
Na jednu stranu je tak menší nebezpečí, že bude pozadu, na druhou stranu je těžší studium uzpůsobit jeho potřebám. Tedy, pro dálkové studium se rozhodněte v případě, kdy by dítě bylo schopno zvládnout běžnou docházku,jen to z časových nebo dopravních důvodů nejde. Pokud má potomek speciální potřeby, měli byste vymyslet individuální studijní plán jemu na míru. Pokud jde o vás, dálkové studium byste si měli vybrat jen tehdy, když do školy denně chodit opravdu nemůžete, ne proto, že se vám tam chodit nechce.
děvče na knihách
Jak? Základním pravidlem dálkového studia je, možná překvapivě, pravidelnost. A disciplína. Nečekejte, že se jednou za čtvrt roku něco nadrtíte a pak to někomu odrecitujete. I jako „dálkař“ budete dostávat úkoly, které musíte plnit, a které vám učitelé budou známkovat. V době, kdy jsou online celé kurzy, se rozhodně připravte na to, že budete muset odevzdávatdomácí práce. Pokud si tedy nemyslíte, že máte dost sebekázně na to, abyste si k učení každý den na pár hodin sedli, tak byste měli celý nápad ještě pečlivě promyslet. To samé platí i pro vaše děti. Pokud studují dálkově, připravte se na to, že budete muset zcela převzít roli učitele, a den co den se s nimi všemi předměty a úlohami prokousat a dohlédnout na to, že splní, co mají. To bude vyžadovat mnoho trpělivosti i snahy. Měli byste se také postarat, že dítěti se dostane i ostatních věcí, které ke škole patří: možnosti scházet se s kamarády, pohybu venku, hraní a rozvoje sociálních dovedností.