Co vše je potřeba zařídit při stavbě rodinného domu?

Rodinný dům bychom mohli zařadit do kategorii takzvaných jednoduchých staveb. Jenže člověk, který se ve stavebním právu příliš neorientuje, bude mít s takovým stavebním povolením mnoho práce a bude to pro něj představovat nelehký úkol. Přečtete si dnes takový malý souhrn, co všechno budete potřebovat, než se pustíte do samotné stavby svého domu.
cihly na kolečku
Ať už ho vlastníme nebo se rozhodneme pro jeho koupi. Ne každý pozemek je vždy určen pro stavbu rodinného domu. Je proto zapotřebí se informovat v daném případě věcně a místně příslušný stavební úřad, který nám může poskytnout potřebné informace. Pokud má obec vydaný územní plán, tak i tento dokument je k dispozici. Z územního plánu pak můžeme celkem snadno zjistit k jakému účelu je možné daný pozemek využít. V takovém případě si můžete vyžádat i písemnou dokumentaci, které se odporně říká tzv. územně plánovací informace. Jestliže pozemek k výstavbě určený není, vždy můžete požádat o změnu územního plánu, která by vám následně umožnila výstavbu rodinného domu na daném pozemku. V takovém případě byste ale měli počítat s delší dobou, která s sebou ponese úpravy a projednání územního plánu, i když podle nově platné novely by se toto zdlouhavé projednávání mělo o něco urychlit.
stavební práce

I pokud vám bude stavba na daném pozemku povolena a bude tak v souladu s územně plánovací dokumentací, je potřeba zjistit, zda je stavba vůbec fyzicky možná, nebo je potřeba nejprve vybudování odpovídající infrastruktury. Bez technického vybavení nebude nikdy stavba povolena!
stavební dělník
U každého domu je potřeba alespoň zásobování vodou, likvidace odpadních vod a napojení na elektrický proud. Častým problémem, který budete muset řešit je likvidace odpadních vod, jelikož odpadními vodami se rozumí veškeré vody odcházející z domácnosti, takže jejich objem může být markantní. Často je pak zapotřebí vlastního septiku, který se musí umístit hluboko pod zem. Zemní práce praha jsou ideální variantou, pokud sami na takovou úlohu nestačíte.