Kdy spadnou Pokličky?

K tomu, aby mohl člověk obdivovat krásy přírody, nepotřebuje kupovat drahou letenku. Stačí si vzít na záda batoh a porozhlédnout se po krásách naší vlasti. Jedním z takových míst je CHKO Český ráj. Už samotný název napovídá, že tady rozhodně příroda nešetřila.
prachovské skály
o   Český ráj byl vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí už v roce 1955.
o   Jedná se tedy o nejstarší CHKO v Čechách.
Tato chráněná krajinná oblast se rozprostírá kolem města Turnova, kde jsou největším turistickým lákadlem pískovcové skály. Tyto skalní útvary se vytvářely postupnou erozí. Postupným působením přírodních vlivů vznikaly skalní hrady, bludiště a jehly, které jsou vyhledávané převážně horolezci. Tímto způsobem vznikl i nejznámější kopec, který je dominantou krajiny – kopec Trosky. Na jejím vrcholu byl postaven i stejnojmenný hrad, jehož zřícenina je turistům přístupná. Další horou, která se proslavila, je hora Kozákov. Tady sice netrůní žádná zřícenina, ale zato je tu naleziště drahých kamenů, zejména odrůd křemene. Na území CHKO Český ráj můžeme navštívit i skalní jeskyně a dutiny.

Krásy naší země

Další významnou CHKO je Kokořínsko. Ačkoliv leží v teplé údolní oblasti severně od Mělníka, příliš teplo tu není. Ráz klimatu je tu celkem chladný. Je to způsobeno tím, že většina oblasti CHKO leží v hlubokém kaňonu, kde se drží vlhko a chlad. Pískovcové skály tu vznikly stejným způsobem jako tomu bylo i u skal Českého ráje – postupnou erozí. I zde jsou přírodou vytvořena skalní města a unikátní skalní útvary.
hrad trosky
·         Jednou ze zajímavostí je skalní útvar, který byl nazván Pokličky.
·        Tyto útvary vypadají jako obrovské zkamenělé houby.
Vzhledem k tomu, že byly vytvořeny erozí, která stále probíhá, je pravděpodobné, že se jednoho dne zřítí.A my můžeme jen doufat, že si v tomto případě dá příroda na čas a nějakou dobu nám ještě tuto podivuhodnou krásu uchová.